Voordelen van een advocaat

  • Door onze proceservaring kunnen wij aangeven wat een rechter in jullie zaak waarschijnlijk gaat beslissen.
  • Wij hebben een informatieverplichting.
  • Jullie kunnen de afspraak maken die bij jullie past nadat wij jullie hebben verteld over jullie rechten en plichten. Als de afspraak anders is dan de rechter zou beslissen, dan weten jullie dat. Deze manier van werken voorkomt verrassingen achteraf en zorgt ervoor dat jullie afspraak in stand blijft.
  • Wij kunnen jullie afspraken door een rechter laten vastleggen.
  • Wij zijn verplicht onze juridische- en mediationvaardigheden op peil te houden.
  • Wij garanderen kwaliteit van het werk dat wij leveren. Een jurist kan dit niet garanderen en kan daarom vaak goedkoper werken.
  • Wij zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hierdoor kunnen wij eventuele schade ook daadwerkelijk vergoeden als wij hiervoor aansprakelijk zijn.