• Opstellen volmacht voor het moment van wilsonbekwaamheid

   

  Op enig moment kan de vraag naar boven komen wie voor u beslissingen mag nemen als u dat niet meer kunt. Dit kunnen beslissingen zijn over uw geld en bezittingen. Maar ook over uw gezondheid, bijvoorbeeld of een bepaalde behandeling wel of niet gestart moet worden. Dit soort onderwerpen kunt u regelen in een volmacht, ook wel een levenstestament genoemd. De volmacht treedt in ieder geval in werking op het moment dat u uw eigen beslissingen niet meer kunt nemen (dat u wilsonbekwaam bent geworden).

  Let op: het is niet zo dat uw partner op dat moment automatisch namens u besluiten kan nemen. Het moet schriftelijk vaststaan (in een volmacht) dat u dat voor dat moment ook inderdaad wilt.

  Als u geen volmacht heeft gemaakt en u bent wilsonbekwaam, dan zal uw partner (of zullen uw naasten) aan de kantonrechter moeten vragen om een bewindvoerder of een curator te benoemen. Het is de kantonrechter die bepaalt of dat gebeurt en zo ja wie die taak op zich neemt. U en uw naasten zijn hierover de regie kwijt.

  Wanneer u juist voor dat moment graag de regie wilt blijven houden, dan kunt u een volmacht opstellen. Het opstellen van een volmacht is vormvrij. Dat betekent dat u zelf kunt bepalen wie u op welk moment wat wilt laten doen. Zo kunt u aangeven op welke manier uw vermogen beheerd moet worden. Bijvoorbeeld door aan te geven welke schenkingen gedaan mogen worden en of uw vermogen risicovol of juist defensief belegd moet worden. Of wanneer uw huis verkocht mag worden, wie dat voor u mag doen en op welke wijze er met de opbrengst van uw woning omgegaan moet worden. Ook kunt u hierin opnemen of er één of meerdere gevolmachtigden zijn en op welke manier zij rekening en verantwoording aan andere belanghebbenden moeten afleggen.

  Voor het rechtsgeldig opstellen van een volmacht hoeft u geen notaris in te schakelen. Maar, om ervoor te zorgen dat de volmacht straks ook zonder problemen kan worden uitgevoerd is het wel nodig dat het vast komt te staan dat u ten tijde van het maken van de volmacht uw wil kon bepalen. Als advocaat kunnen wij dat vaststellen. Zonodig schakelen we een onafhankelijk arts in die in dit soort kwesties gespecialiseerd is.

  Onze meerwaarde is, in vergelijking tot de meeste notarissen, dat wij kunnen helpen een goede volmacht te maken als de familieverhoudingen wat ingewikkelder zijn. Wij kunnen met u onderzoeken of het goed is de familieleden/partners/naasten te betrekken bij de inhoud van de volmacht. Bijvoorbeeld door hen te vragen op welke manier zij bij beslissingen rondom uw vermogen of welzijn betrokken willen worden wanneer u niet meer uw wil kunt bepalen. En, of het een goed idee is (zowel voor de gevolmachtigde als voor uw naasten) dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording aan uw naasten geeft.

  Maar het kan ook zijn dat uw partner of één van uw ouders mentaal of fysiek steeds slechter wordt zodat u het belangrijk vindt dat hij of zij een volmacht opstelt. Soms is het moeilijk dit onderwerp aan de orde te stellen of wil hij of zij hieraan niet meewerken. Dit geeft een gevoel van onmacht omdat de problematiek vaak urgent is.

  De Horst Mediation kan met u meedenken hoe het maken van een volmacht het beste kan worden aangepakt door een stappenplan te maken en kan de gesprekken begeleiden.

  Wilt u weten hoe De Horst Mediation werkt? Maak dan een afspraak.

  Afspraak maken >


 • Contact opnemen

  Heb je vragen? Ben je benieuwd wat wij voor jullie kunnen betekenen? Of wil je een gratis kennismakingsgesprek inplannen?

  Stuur een e-mail naar P.Mallant@dehorstmediation.nl, vul onderstaand formulier in of bel (033) 799 99 29.

  Onderscheidend in:


 • nederlandseorde

   

  vfas

   

  mfn-registermediator

   

  vereniging